Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viaholdmy holdmy
1231 a885 500
Reposted frompeper peper viaholdmy holdmy
2046 726b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakoagulant koagulant
1069 4157 500
Reposted fromkoagulant koagulant
Kalaloch Beach, WA
uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat, całować cię w usta, szyję, nos, oczy, czoło, uszy, splot słoneczny, ręce, palce, paznokcie, łokcie, piersi, sutki, pępek, brzuch, kolana, stopy, knykcie, łydki, kostki, pachwiny, cipkę, duszę; obejmiesz mnie nogami i chuchniesz mi w twarz srebrem; zamienisz mnie w księcia; ja ciebie w kobietę; ty mnie w mężczyznę; zamienimy świat w lunapark; zło w mrożoną oranżadę; wojnę w popcorn; nienawiść w papierosa po obiedzie.

Jakub Żulczyk-
Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromsucette2 sucette2 viaanorexianervosa anorexianervosa
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viaIhaveadream Ihaveadream
Może spotkamy się znów, w dole rzeki Podzielimy się, tym, co odkryliśmy I znów będziemy szczęśliwi
— Incubus, Aqueous Transmission
Reposted fromhormeza hormeza viastrangeme strangeme
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viastrangeme strangeme
5713 e827
Reposted fromskibszczok skibszczok viavertheer vertheer

italian-luxury: Cliffs of Santorini

Reposted frompanimruk panimruk viakoagulant koagulant
6692 5bf9 500
16.

Miarą tęsknoty nie jest to jak dwoje ludzi zbliża się do siebie, lecz jak reagują kiedy są od siebie oddaleni.

— Friedrich Nietzsche
Reposted frommadeliine madeliine viaarrependimento arrependimento

Tanaka Tatsuya combined little people and everyday objects

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Tanaka Tatsuya combined little people and everyday objects 17:53 29.05.2015, Maxx, amazing, World Of Technology
Reposted fromlockes lockes viaarrependimento arrependimento
7183 38aa
Instapics ♛ | via facebook
Reposted fromweightless weightless viakoagulant koagulant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl